Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Конкурсен изпит по МАТЕМАТИКА (предварителен)
13 юни 2008 г.

Условия и нещо като решения между два мача

122+3