Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Симулативен изпит 22.06.2008
На форума системата е "Една жена каза, че друга и казала на пазара ... " и т.н. Ама аз съм забелязал, че по вузовете оцяняват положително САМО КОНКРЕТНИ решения.

123+3