Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА

Министерство на образованието и науката
ДЗИ ПО МАТЕМАТИКА (втори изпит)
04.06.2008 г.

Условия и ключ с верните отговори
и нещо като решения. Внимание и коментар заслужава единствено последната 28-ма задача. И аз и Веселка предлагаме по едно решение, като в моето решение се използват знания за ХОМОГЕННО УРАВНЕНИЕ, което не е обект на изучаване в първото ниво на знания. Сигурно има и по-хитри начини, но задачата не заслужава да си губите времето с нея.

Slides
Google
Hotmail
DataBG
bTroyan
Box

ISSUU
121+3