Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА

Редовна (майска) сесия
(втора дата - матура по желание)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС


Министерство на образованието и науката

Национално външно оценяване 
по МАТЕМАТИКА за 7 клас
23.05.2014 г.

Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА

Редовна (майска) сесия
(първа дата)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


Примерен тест по математика

2010 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


Тема по математика

30.04.2005 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


Тест по математика

22.07.2005 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


Тестове и теми по
математика
(тестовете са само за София, а темите са общи с Варна)
2003 г. - 2004 г.
(стари теми)Национален военен университет "Васил Левски"

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

2002 г. - 2004 г. 
(стари теми)Висше транспортно училище "Т.Каблешков"КОНКУРСЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

12.09.2013 г.