Писмен конкурсен изпит по Математика - 11 юни 2022 г.


Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд 

От факултета са тук!

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 26 май 2022 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ВАРИАНТ 1

Това са оригиналните условия и решения, а ТУК съм ги решил простичко по бабешки, за да разбере всеки, защо така се получава... 

И пак от МОН и от МЕН на btroyan.

СУ - Писмен конкурсен изпит по Математика - 2022 г. - Примерна тема

Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд 


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС


 НВО-Математика
7 клас
17.06.2020


Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА - 03.06.2020

Редовна (майска) сесия
(първа дата-карантина)
03.06.2020 г.

Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА

Редовна (майска) сесия
(втора дата - матура по желание)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС


Министерство на образованието и науката

Национално външно оценяване 
по МАТЕМАТИКА за 7 клас
23.05.2014 г.

Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА

Редовна (майска) сесия
(първа дата)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ


Примерен тест по математика

2010 г.