Технически университет. Писмен конкурсен изпит по Математика - 23 март 2023 г.

Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд
 
Хубави, трудни задачи. Обикновено ТУ дава правилна пирамида... Всичко е неправилно... Теоремата за отношение на обемите отдавна не беше се падала... Орговорът за височината на пирамидата е дискусионен..., защото даденият вид в отговорите не е във вид удобен за логаритмуване! Хубава чиста задача от разположение на корените. Много хубаво са подбрани задачите от вероятности и комбинаторика... Хубаво!

Писмен конкурсен изпит по Математика - 03 април 2022 г.

Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд 
Реших ги за Станката... Люшнати са в сметки. Не е приятно да се смятат. 12 ми харесва. Това с модула, корена и полагането... да се види, че помощното неизветно трябва да е положително ... не е интересно. А първата - егати съкращението - ... досада. Стандартни и безинтересни. Няма какво да научи човек от тях. Може би така е по-добре за децата... но сметките са брррр...

От факултета са тук!

Писмен конкурсен изпит по Математика - 11 юни 2022 г.


Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд 

От факултета са тук!

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 26 май 2022 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ВАРИАНТ 1

Това са оригиналните условия и решения, а ТУК съм ги решил простичко по бабешки, за да разбере всеки, защо така се получава... 

И пак от МОН и от МЕН на btroyan.

СУ - Писмен конкурсен изпит по Математика - 2022 г. - Примерна тема

Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд 


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС


 НВО-Математика
7 клас
17.06.2020


Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА - 03.06.2020

Редовна (майска) сесия
(първа дата-карантина)
03.06.2020 г.

Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА

Редовна (майска) сесия
(втора дата - матура по желание)

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС


Министерство на образованието и науката

Национално външно оценяване 
по МАТЕМАТИКА за 7 клас
23.05.2014 г.