Формули към изпитните материали за ДЗИ

Това са формулите, които ще намерите отпечатани заедно със задачите на матурата.
и копие от
матуритетната
книга:
Google
Hotmail
DataBG
ISSUU
Box
bTroyan
Slides
117-118+3