Софийски университет "Св. Климент Охридски"


Писмен конкурсен изпит по математика
(ПРЕДВАРИТЕЛЕН)
18 МАЙ 2008 г.

Условия и решения
Условията са от раздадените на децата на самия изпит, а решенията са както се търгуваха пред факултета и вероятно са авторските решения.

116+3