Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НА Пловдивския университет
НОВ ФОРМАТ ЗА ИЗПИТА ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ 2008 Г.

Темите за конкурсните изпити по Математика през 2008 г. (през юни и през юли) ще бъдат в нов формат. Темата съдържа 20 задачи, разделени в 3 части. В I част са включени 12 задачи с избираем отговор, като само един от четирите предложени отговора е верен. Във II част трябва да се даде само крайният отговор на всяка от 5-те задачи.В III част има 3 задачи, всяка от които трябва да се разпише подробно и обосновано.Оценяване. За всяка вярно решена задача от I част се дава по 1 точка, от II част – 2 точки, а от III част – 6 точки. За неверни отговори точки не се отнемат. Максималният брой точки е 40. Оценката се формира по формулата 2 + 0,1.N, където N е общият брой на получените точки.
Примерна тема
(апробирана на Математическото състезание за зрелостници, проведено в ОМГ–Пловдив на 11.05.2008. )


119+3