Технически университет. Писмен конкурсен изпит по Математика - 23 март 2023 г.

Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд
 
Хубави, трудни задачи. Обикновено ТУ дава правилна пирамида... Всичко е неправилно... Теоремата за отношение на обемите отдавна не беше се падала... Орговорът за височината на пирамидата е дискусионен..., защото даденият вид в отговорите не е във вид удобен за логаритмуване! Хубава чиста задача от разположение на корените. Много хубаво са подбрани задачите от вероятности и комбинаторика... Хубаво!