°!°

Търсене

Технически университет София 25.03.2023

Писмен конкурсен изпит по Математика
25 март 2023 г.
Хубави, трудни задачи. Обикновено ТУ дава правилна пирамида... Всичко е неправилно... Теоремата за отношение на обемите отдавна не беше се падала... Орговорът за височината на пирамидата е дискусионен..., защото даденият вид в отговорите не е във вид удобен за логаритмуване! Хубава чиста задача от разположение на корените. Много хубаво са подбрани задачите от вероятности и комбинаторика... Хубаво!
bgMATH00429