СУ Писмен конкурсен изпит по Математика - 03 април 2022 г.

Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд 
Реших ги за Станката... Люшнати са в сметки. Не е приятно да се смятат. 12 ми харесва. Това с модула, корена и полагането... да се види, че помощното неизветно трябва да е положително ... не е интересно. А първата - егати съкращението - ... досада. Стандартни и безинтересни. Няма какво да научи човек от тях. Може би така е по-добре за децата... но сметките са брррр...

От факултета са тук!