ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 26 май 2022 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ВАРИАНТ 1

Това са оригиналните условия и решения, а ТУК съм ги решил простичко по бабешки, за да разбере всеки, защо така се получава... 

И пак от МОН и от МЕН на btroyan.