СУ - Писмен конкурсен изпит по Математика - 2022 г. - Примерна тема

 

Изтегли от БТроян или от Гугъл или пък от ПКлауд 

(Тъп съм и пиша на бг) Ако съм се оакал някъде - простете...