Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград

Кандидат-студентски изпит по математика
16.07.2008 г.
Условия, решения и критерии


Ето и изпита по ФИЗИКА.

156-157+4