НПМГ "Академик Любомир Чакалов" София

Зяпайки по нет-а достигнах до www.npmgmath.hit.bg! И там намерих стари теми, които са се падали на държавен изпит в НПМГ.
"От 1995г. до 2005 г. всяка тема се състоеше от 2 алгебрични и 2 геометрични задачи, времето за решаване на които е 5 часа. Промяната във формата на кандидат-студентския изпит в СУ през 2006г. наложи същото изменение и на вътрешния изпит. Сега той се състои от 10 задачи, последните 3, от които са с повишена трудност. Отново времето за мислене и писане е 5 часа."
В същото време очевидно страницата поне от 2 години не е обновявана. Както се сещате - прибрах темите, обърнах ги на PDF, за по-удобно, и ви ги предлагам. Съзнавам, че са в стария формат на изпида, но това за много хора не е от значение.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по математика и информатика

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
(за прием в СУ)
УСЛОВИЯ 1995-2005

155+4