Шуменски университет - "Епископ Константин Преславски"


Темите са от 2006, нищо, че ги публикувам през 2008!
ПРИМЕРНА ТЕМА 1, 2 и 3 ПО МАТЕМАТИКА

Примерна тема по ИНФОРМАТИКА
128-129+4