Университет по архитектура, строителство и геодезия - София


Симулативен изпит 06.07.2008

С Ралица ги решихме така, a ТУКА е картинката на GeoGebra.
(Ако не сте си инсталирали JAVA - няма да стане номера!)
По задача 3в самият аз не съм убеден, че разсъжденията ми са правилни, но от друга страна няма теория, застъпена в училищния курс, която убедително да твърди друго... Така че - УМНАТА по 3в!

127+4