Стопанска академия "Димитър Ценов" Свищов

Писмен конкурсен изпит по МАТЕМАТИКА за СА "Д. Ценов" Свищов
19 юли 2007 г.
Условия, решения и критерии за оценка

86+2