Стопанска академия "Димитър Ценов" Свищов

Предварителни кандидатстудентски изпити по география и икономика
част математика
ГЕОГРАФИЯИКОНОМИКА

84-85+2