НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА


Министерство на образованието и науката


ОБЩИНСКИ КРЪГ
20.12.2012 г.


Регионален инспекторат по образованието - гр. Ловеч

410+4