59-ма НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА


Министерство на образованието и науката


ОБЩИНСКИ КРЪГ
28.02.2010 г.


Регионален инспекторат по образованието - гр. Ловеч


Регионален инспекторат по образованието - гр. Пазарджик


Регионален инспекторат по образованието - гр. София


Регионален инспекторат по образованието - гр. Велико Търново

389-390-391-392+4