Матура по желание поматематика от АПРИЛ 2007 г.

Преди да станат задължителни от 2008 се проведе пробна матура по желание от 2007 година само в някои окръзи и училища. Ето я!
382+4