Стопанска академия "Димитър Ценов" Свищов


ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА
2012 г.

Тестът е същия, като предния предварителен изпит от 11.04.2009 г. и си продължава да е на страницата на САС този пример!...
342+4