Висше транспортно училище "Т.Каблешков"

КОНКУРСЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

за постъпване във
ВТУ "Т.Каблешков"
2009 г.

20 юни 2009 г. (предварителен)

Google
Hotmail
DataBG
ISSUU
Box
bTroyan
Slides


28 юли 2009 г. 

Google
Hotmail
DataBG
ISSUU
Box
bTroyan
Slides


14 август 2009 г.

Google
Hotmail
DataBG
ISSUU
Box
bTroyan
Slides
269-270-271+4