Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

Симулативен изпит - 28 Юни 2009 год.
От колегите на math10.com задача 1! Ето и задачи 2 и 3 и според приказките във форума - темата е от списание Математика, брой 4 от 2008 година... (аз съм мнителен и я сканирах...) Дали е вярно - проверете сами...


Кликайте по картинките ...