Университет за национално и световно стопанство

Единен приемен изпит (предварителен)
"МАТЕМАТИКА"
05.04.2009 г.

Нали помните, че МОДУЛ 2 е "Математика - основи"
189+4