Университет за национално и световно стопанство

Единен приемен изпит (предварителен)
"БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА"
29.03.2009 г.

Google
Hotmail
DataBG
Box
ISSUU
bTroyan
Slides

Единен приемен изпит (предварителен)
"ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
28.03.2009 г.

Нали помните, че МОДУЛ 2 е "Математика - основи"
184-185+4