58-ма НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА


Министерство на образованието и науката


ОБЩИНСКИ КРЪГРегионален инспекторат по образованието - гр. Ловеч

Google
Hotmail
DataBG
ISSUU
Box
Slides
bTroyan
Регионален инспекторат по образованието - гр. ПАЗАРДЖИК

Регионален инспекторат по образованието - София-град

Google
Hotmail
DataBG
ISSUU
Box
Slides
bTroyan

Регионален инспекторат по образованието - гр. Велико Търново
ПОСЕТЕТЕ колегите от Велико Търново на mat.net-bg.info. Там дават задачите от тяхната олимпиада.

Google
Hotmail
DataBG
ISSUU
Box
Slides
bTroyan
177-178-179-180+4