НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА В НВУВЛ

18 юли, 2008г. – ПЪРВА ТЕМА

Условия и примерни решения

175+4