Държавен зрелостен изпит по МАТЕМАТИКА

Министерство на образованието и науката
ДЗИ ПО МАТЕМАТИКА
02.09.2008 г.

Условия и ключ с верните отговори
Решения на задачи 26-28.

Google
Slides
Hotmail
DataBG
Box
bTroyan
ISSUU
163-4