Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

Конкурсен изпит по математика I
11 юли 2008 година
ПЪРВА ТЕМА

Условия, отговори и критерии + Примерни решения

131+4