НПМГ "Академик Любомир Чакалов" София

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по математика и информатика

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
(за прием в СУ)
14 май 2008 г.
УСЛОВИЯ

Благодаря за съдействието на колегата Христо Стоянов от името на всички, които не учат в НПМГ, но са набрали смелост и ще кандидатстват във Факултета.

125+3