Технически университет - София

и ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ПИСМЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
12 май 2007 г.

Условия,
Критерии за точкуване и ПРИМЕРНИ решения

90+2