Технически университет - София

и ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
ПИСМЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
16 юли 2007 г.

Условия, указания за точкуване и примерни решения

93+2