Икономически университет - Варна

Писмен кандидатстудентски изпит по математика - TEMA
13.04.2008 г. (Предварителен)

Условия
Нещо като решения [между 2 рома, едно мокачино и една фанта лимон ;-)]
Благодаря на Стефан!

109+3