Технически университет - Варна


Предварителен изпит тест по математика
19.04.2008 г.
Условия и примерни решения