Технически университет - София

ПИСМЕН КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА
ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА – 19 април 2008 г.

Условия, указания за точкуване и примерни решения

102+3