Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"

Конкурсен изпит по математика
11 юли 2005 година

Условия и примерни решения1