МАТЕМАТИКАТА КАТО УТОПИЯ

В априлския брой на списание ЛИК (БТА) е публикувана обширна статия за математиката... Тя започва така:

2008 е посветена на картофа – от ООН, на междукултурния диалог – от ЕС, тя е още международна година на езиците, на планетата Земя, на жабата, а Германия я отбелязва като година на математиката. Най-точната от всички науки е и най-свободната, твърди журналистът от Zeit Геро фон Рандов, а в интервю пред Welt Албрехт Бойтелшпахер, директор на Музея на математиката в Гисен, обяснява в какво е еротиката на тази кошмарна за мнозина дисциплина.

Математиката възвестява една утопия. Утопията за свобода, равенство и братство. Да видим дали тази силна теза може да бъде обоснована. Нека започнем със свободата. Забележително, нали? Тъкмо на най-точната от всички науки да се приписва идеята за свобода! Но е така. В известно отношение математиците са по-свободни от другите учени. Те могат, дори са длъжни непрекъснато да променят изчисленията си. Днес правят една структура, утре друга. Днес излагат една хипотеза, утре друга. Те могат да направят невъзможното възможно. Например да открият геометрия, в която успоредните линии се пресичат. Или едно 4-измерно, 5-измерно, 100- или n-измерно пространство. Богословите, които искат да постигнат същото в своята дисциплина, срещат трудности. Математиците могат да си измислят невъобразимото, защото абстрахират представите, извеждат ги във формули. Ето и един анекдот за това. Инженер и математик отиват на лекция по физика, в която става дума за пространства с 11 измерения. Накрая инженерът казва: „За мен това е прекалено, 11-измерно пространство!” А математикът отвръща: „Съвсем просто е. Измисляте си едно n-измерно пространство и после замествате n с 11.”

Ако ви е станало интересно - кликайте по картинката, за да откриете оригинала...